شما اینجا هستید://افتتاح بزرگ‌ترین استخر غواصی دنیا با ۴۵ متر عمق و ۸ هزار متر مربع مساحت

افتتاح بزرگ‌ترین استخر غواصی دنیا با ۴۵ متر عمق و ۸ هزار متر مربع مساحت

1399/10/19 15:07:55

در این فیلم افتتاح بزرگ‌ترین استخر غواصی دنیا با ۴۵ متر عمق و ۸ هزار متر مربع مساحت در لهستان را مشاهده می کنید.