شماره دوم فصلنامه زنگ سلامتی (ورزش، زندگی سالم) – پاییز 1399

شما اینجا هستید:///شماره دوم فصلنامه زنگ سلامتی (ورزش، زندگی سالم) – پاییز 1399

شماره دوم فصلنامه زنگ سلامتی (ورزش، زندگی سالم) – پاییز 1399

1399/10/4 5:38:24

شماره دوم فصلنامه زنگ سلامتی (زنگ ورزش، زندگی سالم) منتشر شد.

جهت خرید و دانلود فایل PDF نشریه زنگ ورزش، زندگی سالم بر روی لینک کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:

  1. بازگشت تایسون اسطوره 54 ساله به رینگ
  2. مصاحبه با مریم طلایی به دور آفریقای شمالی
  3. مصاحبه با پیشکسوت وزنه برداری و کشتی استاد حسن عرفانی
Jeld Nashrieh ZS Front 1.2.1 resize 212x300 - شماره دوم فصلنامه زنگ سلامتی (ورزش، زندگی سالم) - پاییز 1399
دانلود نشریه