شما اینجا هستید:/, فیلم/فیلم مجله متفاوت در دنیای ورزش