24مهر روز ملی پارالمپیک گرامی باد

شما اینجا هستید://24مهر روز ملی پارالمپیک گرامی باد

24مهر روز ملی پارالمپیک گرامی باد

1399/7/27 20:51:10

24مهر روز ملی پارالمپیک گرامی باد

سیزدهمین گرامیداشت روز ملی و هفته پارالمپیک از تاریخ 5 لغایت 11 آبان ماه 1399 برگزار می گردد.