مصاحبه با استاد عرفانی قهرمان پاورلیفتیگ جهان و آسیا در پیشکسوتان

شما اینجا هستید://مصاحبه با استاد عرفانی قهرمان پاورلیفتیگ جهان و آسیا در پیشکسوتان

مصاحبه با استاد عرفانی قهرمان پاورلیفتیگ جهان و آسیا در پیشکسوتان

1399/8/9 17:17:43

در نشریه شماره 2 خواهید خواند:

مصاحبه با استاد عرفانی قهرمان پاورلیفتیگ جهان و آسیا در پیشکسوتان

و ریاست هیات بدنسازی و پا‌ورلیفتینگ شهرستان گز استان اصفهان