شما اینجا هستید://استاد حسین عرفانی

استاد حسین عرفانی

1399/11/23 20:54:16

استاد حسین عرفانی و باز هم کسب مقام قهرمانی

توانست در مسابقات ددلیفت ناحیه مرکزی ایران به موفقیت برسد.

با یک رکورد عالی (230 کیلو) مفتخر به کسب مقام قهرمانی

و دریافت اوورال (قهرمان قهرمانان) مسابقات گردد.

مانیز این موفقیت را به این استاد پیشکسوت تبریک عرض می نماییم.