شما اینجا هستید://استاد حسین عرفانی کسب مقام قهرمانی و دریافت اوورال (قهرمان قهرمانان) مسابقات ناحیه مرکزی ایران

استاد حسین عرفانی کسب مقام قهرمانی و دریافت اوورال (قهرمان قهرمانان) مسابقات ناحیه مرکزی ایران

1399/10/23 14:39:06

استاد حسین عرفانی در مسابقات ددلیفت ناحیه مرکزی ایران توانست با یک رکورد عالی (230 کیلو) مفتخر به کسب مقام قهرمانی و دریافت اوورال (قهرمان قهرمانان) مسابقات گردد.
شرکت ورزش نشاط آرتین این موفقیت را به این استاد پیشکسوت تبریک عرض می نماید.