تبریک دکتر عنصری به مناسبت روز دانشجو

شما اینجا هستید://تبریک دکتر عنصری به مناسبت روز دانشجو

تبریک دکتر عنصری به مناسبت روز دانشجو

1399/9/16 21:08:59
Post site 1251 - تبریک دکتر عنصری به مناسبت روز دانشجو

تبریک دکتر تورج عنصری به مناسبت روز دانشجو

“روز دانشجو، روز تکریم آمیختن علم و دانش با اخلاق اسلامی و بصیرت سیاسی،

بر دانشجویان فهیم گرامی باد.”

دکتر تورج علی عنصری 1399/09/16